Onze Advocaten

Vennoten


Stijn Raeymaekers - Advocaat burgerlijk en ondernemingsrecht

Ervaring

Stijn Raeymaekers startte in 1999 als advocaat aan de balie van Turnhout en heeft zich sedertdien toegelegd op materies van het burgerlijk en ondernemingsrecht.

Advisering en geschillenregeling (binnen en buiten procedure) in de genoemde rechtsmateries behoren tot zijn dagelijkse praktijk.

Opleiding

Hij behaalde in 1999 zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen.

Voorkeurmateries

Burgerlijk en ondernemingsrecht

Contact

info@focusadvocaten.be


Karolien Van de Moer - Strafrechtadvocaat

Ervaring

Karolien Van de Moer startte in 2002 als advocaat aan de balie van Turnhout en heeft zich sedertdien gespecialiseerd in het strafrecht, waarin zij een ruime ervaring heeft opgebouwd.

Zij is docent straf-en strafprocesrecht aan de Erasmushogeschool, lid van de commissie strafrecht van de Orde van Vlaamse Balies en redactielid van het geannoteerd wetboek Strafrecht en Verkeersrecht en de Codex Wet en Duiding Strafrecht. Daarnaast is zij auteur van verschillende publicaties in het strafrecht. Van 2008 tot 2013 was zij als praktijk-assistent verbonden aan het Instituut van Strafrecht (KULeuven).

Sedert 2016 is zij lid van de Raad van de Orde van de balie van Turnhout.

Opleiding

In 2002 behaalde zij haar diploma als licentiaat in de rechten aan de KULeuven.

Zij is tevens houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

Voorkeurmateries

Strafrecht en verkeersrecht

Contact

kvdm@focusadvocaten.be

Medewerkers


Jozefien Boeckxstaens - Strafrechtadvocaat

Ervaring

Jozefien Boeckxstaens startte als advocaat aan de balie van Turnhout in 2013. In de daaropvolgende jaren bekwaamde zij zich verder in het strafrecht.

Naast haar dagelijkse werk als strafrechtadvocaat, werkt zij mee aan juridische publicaties in het strafrecht.

Opleiding

In 2013 studeerde zij af als master in de rechten aan de KULeuven. Zij is tevens houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

Voorkeurmateries

Strafrecht en verkeersrecht

Contact

jb@focusadvocaten.be


Annelore Kennis - Advocaat strafrecht en burgerlijk recht

Ervaring

Sinds oktober 2017 is Annelore Kennis ingeschreven aan de balie van Turnhout en vervoegde zij ons kantoor.

Opleiding

Annelore Kennis behaalde haar diploma van Master in de Rechten aan de KULeuven in 2017. Tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in zowel het straf- en strafprocesrecht als het publiek recht. Daarnaast nam ze ook deel aan het Honoursprogramma van de KU Leuven. Tijdens het laatste jaar van haar opleiding studeerde ze een semester aan de University of Adelaide (Australië) in het kader van een uitwisselingsprogramma.

Voorkeurmateries

Strafrecht en burgerlijk recht

Contact

ak@focusadvocaten.be

Of Counsel


Bart Spriet - Strafrechtadvocaat

Ervaring

Bart Spriet startte in 1986 als advocaat aan de balie van Turnhout en legt zich uitsluitend toe op het strafrecht.

Hij is professor aan de KULeuven, waar hij algemeen strafrecht, bijzonder strafrecht en verkeers- en lokaal strafrecht doceert. Hij is lid van de hoofdredactie van het wetboek strafrecht geannoteerd, het wetboek verkeersrecht geannoteerd en het wetboek wet en duiding, fiscale procedure en fiscaal strafrecht. Daarnaast is hij auteur van verschillende publicaties in het strafrecht en strafprocesrecht en is regelmatig spreker op studiedagen.

Opleiding

Bart Spriet behaalde in 1984 zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de KULeuven, in 1985 een bijzonder licentiaat in strafrecht aan de Université de Paris II, en in 1993 zijn doctoraat aan de KULeuven op een proefschrift over het Belgisch en Europees transportstrafrecht.

Voorkeurmateries

Strafrecht

Contact

bs@focusadvocaten.be