Onze Advocaten

Vennoten


Stijn Raeymaekers - Advocaat burgerlijk en ondernemingsrecht

Ervaring

Stijn Raeymaekers startte in 1999 als advocaat aan de balie van Turnhout en heeft zich sedertdien toegelegd op materies van het burgerlijk en ondernemingsrecht.

Advisering en geschillenregeling (binnen en buiten procedure) in de genoemde rechtsmateries behoren tot zijn dagelijkse praktijk.

Opleiding

Hij behaalde in 1999 zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen.

Voorkeurmateries

Burgerlijk en ondernemingsrecht

Contact

info@focusadvocaten.be

Medewerkers


Evert Lintermans - Advocaat Strafrecht, burgerlijk recht en ondernemingsrecht

Ervaring

Sinds oktober 2016 is Evert Lintermans ingeschreven als advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen. Hij was winnaar van de Pleitwedstrijd van de balie van Turnhout op 23 februari 2018. Op 23 november 2018 was hij winnaar van de 31ste editie van de internationale Oost-Brabantse Pleitwedstrijden in ’s Hertogenbosch. Sinds 1 juni 2021 vervoegde hij ons kantoor.

Opleiding

In juli 2016 behaalde hij zijn diploma als Master in de Rechten aan de KULeuven.

Voorkeurmateries

Strafrecht, burgerlijk recht en ondernemingsrecht

Contact

el@focusadvocaten.be

Jelke Verwimp - Advocaat Strafrecht en burgerlijk recht

Ervaring

Jelke Verwimp is sinds september 2022 ingeschreven als advocaat aan de balie van Turnhout. Sindsdien is zij eveneens aangesloten bij ons kantoor.

Opleiding

In juli 2022 behaalde ze haar diploma als Master in de Rechten aan de KU Leuven, waarbij ze zich toelegde op het straf(proces)recht en privaatrecht.

Voorkeurmateries

Strafrecht en burgerlijk recht

Contact

jv@focusadvocaten.be

Of Counsel


Bart Spriet - Strafrechtadvocaat

Ervaring

Bart Spriet startte in 1986 als advocaat aan de balie van Turnhout en legt zich uitsluitend toe op het strafrecht.

Hij is professor aan de KULeuven, waar hij algemeen strafrecht, bijzonder strafrecht en verkeers- en lokaal strafrecht doceert. Hij is lid van de hoofdredactie van het wetboek strafrecht geannoteerd, het wetboek verkeersrecht geannoteerd en het wetboek wet en duiding, fiscale procedure en fiscaal strafrecht. Daarnaast is hij auteur van verschillende publicaties in het strafrecht en strafprocesrecht en is regelmatig spreker op studiedagen.

Opleiding

Bart Spriet behaalde in 1984 zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de KULeuven, in 1985 een bijzonder licentiaat in strafrecht aan de Université de Paris II, en in 1993 zijn doctoraat aan de KULeuven op een proefschrift over het Belgisch en Europees transportstrafrecht.

Voorkeurmateries

Strafrecht

Contact

bs@focusadvocaten.be