Materies

Wij behandelen dossiers in volgende materies:

Strafrecht

Focus Advocaten heeft een bijzondere expertise in het strafrecht. Dankzij hun ruime ervaring en specialisatie in strafzaken bent u bij onze strafrechtadvocaten op het juiste adres.

Wordt u verdacht van een misdrijf, dan kan u bij ons terecht om u bij te staan bij uw verhoor bij de politie of de onderzoeksrechter, wanneer u in voorhechtenis bent genomen, of wanneer u dient te verschijnen voor de raadkamer, de politierechtbank, de correctionele rechtbank, het hof van beroep of het hof van assisen.

Bent u het slachtoffer van een misdrijf, dan kunnen onze advocaten u bijstaan bij het indienen van een klacht (met burgerlijke partijstelling), het inkijken van het strafdossier, het begroten van de schade en het pleiten voor de rechtbank.

Onze strafrechtadvocaten beschikken over het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken, zodat zij u tevens kunnen bijstaan tijdens een procedure voor het Hof van Cassatie.

Ons kantoor zal u ook adviseren om strafrechtelijke problemen te vermijden of op te lossen.

U kan bij ons terecht voor alle materies binnen het strafrecht, zoals vermogensdelicten (bijv. witwassen, fiscale fraude, oplichting, diefstal, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen, …), valsheidsmisdrijven, faillissementsmisdrijven, drugmisdrijven, zedendelicten, slagen en verwondingen en levensdelicten, vernielingen, belaging, inbreuken op de wapenwetgeving, mensenhandel, sociaal strafrecht, verkeersrecht, enz.

Bouwrecht

Bouwen en verbouwen is een heel avontuur. Helaas kan er het één en ander mislopen. Als bouwheer, architect of aannemer kan u met allerhande (juridische) problemen geconfronteerd worden. Te denken valt aan een laattijdige of gebrekkige uitvoering van de bouwwerken, betwiste of niet betaalde facturen of verborgen gebreken. Onze advocaten hebben een ruime ervaring in bouwgeschillen en staan u bij tijdens onderhandelingen, gerechtelijke procedures en/of expertises.

Contractenrecht

Goede afspraken maken goede vrienden… én vermijden vaak problemen achteraf. Onze advocaten helpen u bij het opstellen van al uw contracten (huurovereenkomsten, koop-verkoopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, …) of staan u bij wanneer uw contracten niet worden nageleefd.

Echtscheiding en Familierecht

Of u nu gehuwd bent of niet, het einde van een relatie is meestal een emotionele gebeurtenis. Onze advocaten staan u tijdens deze moeilijke periode bij met een heldere blik én een persoonlijke aanpak. Misschien vraagt u zich af bij wie de kinderen mogen verblijven, hoeveel u of uw ex-partner dient bij te dragen in de kosten m.b.t. de kinderen, of u recht heeft op onderhoudsgeld, wie in de woning kan blijven wonen, hoe jullie goederen verdeeld moeten worden, of uw ex-partner recht heeft op een (deel van de) schenking of erfenis die u vroeger heeft gekregen of hoe het nu verder moet met uw vennootschap? Wij adviseren u omtrent de verschillende mogelijkheden en staan u bij tijdens onderhandelingen zodat een oplossing op maat kan worden bereikt voor u en uw kinderen. U kan bij ons ook terecht voor andere familiale kwesties, zoals adoptie, afstamming (erkenning, vaderschapsbetwisting, …), enz.

Erfrecht

Het erfrecht regelt wat er gebeurt met de eigendom, de bezittingen en de schulden van iemand die overlijdt. Dit lijkt op het eerste zicht eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat erfgenamen vaak met tal van vragen zitten. Is het testament dat werd opgemaakt geldig? Staat de zorgovereenkomst die met één van de (andere) kinderen werd gesloten ter discussie? Wat met een schenking die kort voor het overlijden werd gedaan? Wij geven u een duidelijk advies en behartigen uw belangen in het kader van een vereffening - verdeling.

Huurrecht

Focus Advocaten heeft een ruime ervaring in huurgeschillen, zowel op het vlak van woninghuur als handelshuur. Wij treden zowel op voor de verhuurder als de huurder. Wilt u een sluitende huurovereenkomst? Wordt de huur niet (tijdig) betaald? Wenst u een einde te maken aan de huurovereenkomst? Dreigt er een uithuiszetting? Werd schade veroorzaakt in het verhuurde pand? Voor al uw huurproblemen kan u bij ons terecht.

Ondernemingsrecht

Als ondernemer kan u bij ons o.m. terecht voor deskundig advies bij de opmaak en de onderhandeling van commerciële overeenkomsten, bijstand bij geschillen binnen uw bedrijf (bijv. tussen vennoten) of tussen uw bedrijf en derden (klanten of leveranciers). Focus Advocaten zorgt tevens voor een efficiënte invordering van uw onbetaalde facturen.

Ongevallen en schade

Een ongeval is snel gebeurd. Het kan zijn dat u (ongewild) schade heeft veroorzaakt door uw eigen handelen of door toedoen van personen, dieren of zaken waar u verantwoordelijk voor bent. Of omgekeerd, dat u schade heeft geleden door toedoen van iemand anders. Bijvoorbeeld: u was het slachtoffer van een woninginbraak, u was betrokken bij een verkeersongeval, uw 16-jarige zoon heeft een winkeldiefstal gepleegd en de eigenaar van de winkel vraagt een schadevergoeding, de hond van de buren heeft uw omheining stuk gebeten, bij een storm is een dakpan tegen de veranda van uw buurman gevlogen, u bent in een put in het wegdek gereden en uw auto is beschadigd … .

Wij stellen voor u een schade-eis op ten aanzien van diegene die uw schade heeft veroorzaakt of staan u bij wanneer u door iemand anders wordt aangesproken voor de vergoeding van schade.

Misschien heeft u bij uw familiale polis of uw autoverzekering ook een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Dit betekent dat u kosteloos een beroep kan doen op een advocaat naar keuze. Twijfelt u of u recht hebt op kosteloze rechtsbijstand? Contacteer ons en we zoeken het samen met u uit.

Verkeersrecht

Bent u gedagvaard voor de politierechtbank wegens een inbreuk op de Wegverkeerswet of de Wegcode (bijv. een snelheidsovertreding, alcoholintoxicatie, dronkenschap of vluchtmisdrijf, …)? Was u betrokken bij een verkeersongeval en wenst u een vergoeding te bekomen voor de door u geleden schade (voertuigschade of lichamelijke schade)? Of wenst u advies omtrent de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval? Onze advocaten staan u met raad en daad bij.

Misschien heeft u bij uw autoverzekering ook een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Dit betekent dat u kosteloos een beroep kan doen op een advocaat naar keuze. Twijfelt u of u recht hebt op kosteloze rechtsbijstand? Contacteer ons en we zoeken het samen met u uit.